Drugi (a czasem pierwszy) obszar działań pracowni. Współpracując z archeologami z pracowni archeologicznej Delfa (a także antropologami i innymi specjalistami, których wiedza i doświadczenie są akurat potrzebne), prowadzimy badania architektoniczne i konserwatorskie przy zabytkach nieruchomych (na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Do tej pory prowadziliśmy prace m.in. przy:

 • Pałacu w Zabardowicach
 • Szpitalu im. Babińskiego we Wrocławiu (prace trwają)
 • Budynku synagogi w Dzierżoniowie
 • Murach miejskich w Górze
 • Ratuszu w Dzierżoniowie
 • Schronie przy ul. Dębowskiego we Wrocławiu
 • …i wielu innych obiektach na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska
  Graphic1.jpg
  koko.png