Kategoria: Osiedle mieszkaniowe
Inwestor: konkurs
Lokalizacja: Bielany Wrocławskie
Zakres prac: koncepcja architektoniczna
Rok: 2013
Status: niezrealizowane
Autorzy: Piotr Kmiecik, Leszek Golubiński (projektpokoiki)

Konkurs na koncepcję zespołu mieszkaniowego zorganizowany przez prywatną firmę. To w naszym kraju pewnego rodzaju ewenement. Tym bardziej należało wziąć w tym udział.
Wytyczne programowo-przestrzenne – ilość, gabaryty zabudowy – płynęły z zapisów planu miejscowego. Układ urbanistyczny zakłada etapowanie inwestycji, zapewnia dwustronne doświetlenie mieszkań (w większości wschód-zachód), przewiduje wyraźne oddzielenie ruchu samochodów od przestrzeni rekreacyjnych.
Forma budynków wyinka z daleko idącej modułowości. Punktem wyjścia była podstawowa jednostka o powierzchni ok. 40m2 i formie prostopadłościanu. Łącząc i dzieląc jednostki podstawowe uzyskujemy różnorodne układy mieszkań o powierzchniach od 30 do 80m2.
Tak skomponowane jednostki mieszkalne łączą się w dwu- i trzykondygnacyjne segmenty, a segmenty ustawiane są na wspólnej podstawie – parkingu podziemnym.