Graphic1.jpg
dr inż. arch. Piotr Kmiecik

PIOTR KMIECIK – Rocznik 1978, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (2002), doktorat z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków (2007).
Przed założeniem pracowni pracował m.in. przy:
-Zagospodarowaniu i konserwacji pałacu w Siemianicach
-Centrum handlowo-usługowym Moskwa – Leninskij (200 000 m²)
-Centrum hadlowym Arena w Woroneżu (64 000 m²)
-Rozbudowie centrum handlowego M1 w Zabrzu (16 000 m²)
-Kilkudziesięciu projektach domów jednorodzinnych w Polsce, Ukrainie i na terenie Federacji Rosyjskiej (w większości
przez wszystkie stadia projektowe od koncepcji do projektu
wykonawczego lub budowlano – wykonawczego)
-Projekcie centrum handlowego przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu
-oraz wielu innych obiektach handlowych, biurowych i przemysłowych

jk
dr inż. arch. Justyna Kleszcz

JUSTYNA KLESZCZ – Rocznik 1985, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (2009), doktorat z zakresu architektury i urbanistyki (2014) dotyczący projektowania ośrodków zooterapii jako przestrzeni przeznaczonych dla ludzi i zwierząt.
Od 2015 roku adiunkt w Katedrze Architektury i Urbanistyki na Wydziale budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uprawnienia zawodowe uzyskała w 2012 roku. Wcześniej pracowała m.in. przy tematach:
− Projekcie przebudowy dawnego zespołu pałacowego w Pawłowicach Gorzowskich na budynek agroturystyki
− Projekcie budynku Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
− Projekcie siedziby Izby Skarbowej we Wrocławiu (ok. 5 000 m²)
− Projekcie zespołu centrum handlowo- biurowo- usługowo- rekreacyjnego
„Sukcesja” w Łodzi (87 700 m²)
− Projekcie kompleksu hotelowo – usługowego Marriot w Krasnojarsku
− Projekcie planu zintegrowanego rozwoju wsi położonej na działce o
powierzchni 1.456.238 m² w Czelabińsku
− Projekcie renowacji i adaptacji historycznego budynku administracyjnego we Władywostoku
– i wiele innych